X

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ระนอง หนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ระนอง หนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร ก้อง วัลเลย์ และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยปลิง ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564

(12 พ.ย.64) เวลา 15.20 น. นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้ได้ตรวจติดตามและเยี่ยมชมการดำนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้อง วัลเลย์ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี มีนายบุญชัย  สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอกระบุรี นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง นายสุพจน์ กรณ์ประสิทธิ์วัฒน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์ และตัวแทนเกษตรกรร่วมต้อนรับ

สำหรับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์  เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ ก้องวัลเลย์ ตั้งอยู่ในหุบเขาบ้านบกกราย ต.น้ำจืด อ.กระบุรี  สภาพพื้นที่เป็นสวนผสม ผลไม้ ยาง กาแฟ จากแนวคิดที่ชาวสวนเกษตรกรโดยทั่วไปไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้ ก้องวัลเลย์พยายามแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตผลเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แบบยั่งยืนสูงสุดและพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดในรูปการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อการค้า ก้องกาแฟ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ โฮม อินเตอร์ ภายใต้ชื่อ ก้องวัลเลย์

มีการตอบรับที่ดีจากหลายภาคส่วนทั้งนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ อีกทั้งความร่วมมือจากทางภาครัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวและการทำการเกษตรแบบยั่งยืนนับว่าเป็นการทำอาชีพเกษตรและการท่องเที่ยวที่หลากหลายทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นแบบยั่งยืนประกอบกับสมาชิกของกลุ่มและภาครัฐร่วมผนึกกำลังด้านความคิดเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่ชุมชนและเพื่อกลุ่มที่พักและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มอื่น อีกทั้งนักศึกษา นักท่องเที่ยว สามารถใช้บริการและองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาให้ยั่งยืนขึ้น สำหรับกิจกรรมหลักของกลุ่ม ได้แก่การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ ผลิตผักปลอดสารพิษ และบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสมาชิกจำนวน 54 ราย

และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 8 ฐาน กิจกรรมลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดระนอง เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และกิจกรรมบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น

 

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง