X

ระนอง เร่งช่วยเหลือผู้ประภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนไลออนร็อค เตือนชาวบ้านเฝ้าระวัง

 

ระนอง เร่งช่วยเหลือผู้ประภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนไลออนร็อค เตือนชาวบ้านเฝ้าระวัง

 

ระนอง-ระนอง อ่วมน้ำป่าไหลหลาก ดินเลื่อนไหล เสาไฟฟ้าล้ม  เร่งช่วยเหลือ 160 ครัวเรือนจากอิทธิพลพายุโซร้อน”ไลออนร็อค

 

ระนอง-นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่อำนวยการในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทาง จึงแจ้งขอให้ ผู้ที่จะใช้เส้นทางไปยังจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ขอให้เลี่ยงการใช้เส้นทางทางสัญจรระหว่างราชกรูด-วังตะกอ ทางหลวงหมายเลข 4006 ก.ม. 4+175 ขอให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทาง ตะกั่วป่า หรือ แยกปฐมพรแทน เนื่องจากได้เกิดดินสไลด์ ทับเส้นทางดังกล่าวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 2 จุด

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่จ.ระนอง และฝนตกสะสมในปริมาณวัดปริมาณฝนที่จังหวัดระนองใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา 07.00 น.วันนี้ 8  ต.ค. 2564  สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.เมือง วัดได้          152.9     มิลลิเมตร จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตลอด 2 วันที่ผ่านมาในวันนี้ 8 ต.ค. 2564 จึงได้เกิดเหตุขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.ระนอง ประกอบด้วย อ.เมืองระนอง อ.ละอุ่น และ อ.กระบุรี

ซึ่งมีทั้งเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ มีรายงานเบื้องต้นพบชาวบ้านเดือนร้อนกว่า 100 ครัวเรือน โดยในในลำคลองที่มีปริมาณเป็นจำนวนมากได้ไหลเชี่ยวกราก เอ่อท้วมบ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่ทางการเกษตร ส่วนดินเลื่อนไหลได้เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ที่พบเหตุดินเลื่อนที่ขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้าทาง โดยมีดินภูเขาไหลลงมาปิดทับเส้นทางถนนสายสำคัญใน 2 จุดคือที่บริเวณ

เส้นทางทางสัญจรระหว่างราชกรูด-วังตะกอ ทางหลวงหมายเลข 4006 ก.ม. 4+175   ขณะนี้  แขวงทางหลวงระนอง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ได้กำลังเข้าเคลียร์ดินสไลด์ในพื้นที่  เพื่อจะให้ถนนกลับมาใช้สัญจรไป-มา ได้ตามปกติโดยเร็ว ส่วนอีกจุดที่มีดินเลื่อนไหลลงมาเป็นปริมาณจนเจ้าหน้าที่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ทางเบี่ยงไปยังเส้นทางอื่น คือบริเวณน้ำตกปุญบาล ต.บางนอน อ.เมืองระนอง ดินเลื่อนไหลปิดทับถนนทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งขณะนี้ จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปแก้ไข

นางสำเนียง มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเอง กล่าวว่า  สำนักงาน ปภ.ระนองได้สรุปสรุปสถานการณ์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับ อุทกภัย    วาตภัยและดินเลื่อนไหลในพื้นที่จังหวัดระนอง เนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 กอปรกับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น     บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

เวลา 04.00 น. ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ประกอบกับน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และดินเลื่อนไหล ในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 อำเภอ 5 ตำบล      17 หมู่บ้าน 160 ครัวเรือน และถนน 2 เส้นทาง  ดังนี้

อำเภอเมืองระนอง พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน และ ถนน 2 เส้นทาง รายละเอียดดังนี้ ตำบลบางนอน  หมู่ที่ 1 บ้านบางนอนใน เกิดเหตุดินเลื่อนไหลปิดทับเส้นทาง 1 ช่องจราจร ถนนเพชรเกษม กม.687-689 บริเวณห้วยค้างคาว จำนวน 1 ช่วง ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ได้ 1 ช่องจราจร

ตำบลราชกรูด  หมู่ที่ 3 บ้านราชกรูด เกิดเหตุดินเลื่อนไหลปิดทับเส้นทาง ถนนเพชรเกษม   กม.4+175 จำนวน 1 ช่วง ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ขณะนี้หมวดการทางพะโต๊กำลังนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการแก้ไขในขณะนี้

อำเภอกระบุรี พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 160 ครัวเรือน รายละเอียด ดังนี้ ตำบลน้ำจืด หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจืดหมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน     หมู่ที่ 4 บ้านดอนตำเสา หมู่ที่ 8 บ้านบกกราย หมู่ที่ 9 บ้านหินใหญ่  ตำบลลำเลียง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 4 บ้านลำเลียงใน หมู่ที่ 7 บ้านสองแพรก หมู่ที่ 8 บ้านแพรกขวา  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทรงาม ตำบลปากจั่น หมู่ที่ 2 บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหาดจิก หมู่ที่ 6 บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 บ้านหลุมพอล่าง

อำเภอละอุ่น พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 ตำบล 1 ถนน 1 เส้นทาง รายละเอียด ดังนี้ตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านพรุตาโรยการให้ความช่วยเหลือ  อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่นและอำเภอกระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ และมูลนิธิอาสาสมัครในพื้นที่ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น

โครงการชลประทานระนองสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง    และขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 ชุมชนหน้าตลาด, จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนหลุมถ่าน, จุดที่ 3 หมู่ที่ 4 ชุมชนดอนหว้า –ดอนตำเสา  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 20 นาย เข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง สนับสนุนเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยขนย้ายชาวบ้านประสานการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาระนองเข้าแก้ไขช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเสาไฟฟ้าล้มเป็นจำนวนมากทั้งที่ อ.ละอุ่น และ อ.กระบุรี

สถานการณ์ สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน ฝนหยุดยังตกอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มรับน้ำและได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง จัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ อยู่ระหว่าง การสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง แจ้งว่า ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา     บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้   ทั้งนี้เนื่องจาก ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” แล้ว คาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 07.00 น.วันนี้ จนถึงเวลา 07.00 น.วันพรุ่งนี้(ข้อมูล:ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ภูเก็ต)      บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

จังหวัดระนอง เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.   ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง