X

ระนอง จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

ระนอง จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

ระนอง- อ.สุขสำราญ จ.ระนอง จัดกิจกรรม “สุขสำราญปันสุข แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19“สนับสนุนก๋วยเตี๋ยว ผักสวนครัว และน้ำดื่ม ให้แก่อาสาสมัครประจำด่านตรวจโควิด-19 และผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม “สุขสำราญ ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจอาสาสมัครประจำด่านตรวจโควิด-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ที่กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยการสนับสนุนก๋วยเตี๋ยว ผักสวนครัวและน้ำดื่ม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยนางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมกันปรุงและบรรจุก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ โดยใช้รถสองแถวที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นพาหนะในการดำเนินกิจกรรมในการแจกจ่ายในพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายทั้งอำเภอสุขสำราญ

ในการนี้ นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและได้บูรณการโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบ่งปันผักสวนครัวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นผักที่เก็บรวบรวมจากครัวเรือนที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ ที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนจนนำมาสู่การแบ่งปัน โดยครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนทั้งก๋วยเตี๋ยว ผักสวนครัวและน้ำดื่มมีจำนวน 80 ครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนรู้สึกดีใจและมีกำลังใจในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดอย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การบูรณาการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนปัจจัยในการดำรงชีวิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบมีกำลังใจและมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ จะส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง