X

ผวจ.ระนองมอบธงสีฟ้าแก่ 7 หมู่บ้านปลอดโควิด-19

ผวจ.ระนองมอบธงสีฟ้าแก่ 7 หมู่บ้านปลอดโควิด-19

ระนอง-ผวจ.ระนองประกาศเจตนารมณ์พร้อมมอบธงสีฟ้าแก่ 7 หมู่บ้านปลอดโควิด-19 ของอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง ตามโครงการ ” ระนองโมเดล”

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดโควิค–19  มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนระนองโมเดล แก่  7 หมู่บ้านปลอดโควิด-19  ที่ศาลาอเนกประสงค์ อ.กะเปอร์  ประกอบด้วย บ้านย่านยาว หมู่ 2 ต.เชี่ยวเหลียง บ้านนา หมู่ 1 ต.บ้านนา บ้านนาเดิม หมู่ 6 ต.บ้านนา บ้านกลาง หมู่ 2 ต.บ้านนา บ้านหล่อไหล หมู่ 6 ต.เชี่ยวเหลียง บ้านเชี่ยวเหลียง  หมู่ 3 ต.เชี่ยวเหลียง และบ้านขุนรอง หมู่ 4 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

พร้อมมอบธงสีฟ้าสื่อสัญลักษณ์หมู่บ้านนี้ปลอดโควิด-19 แก่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา เข้าร่วมพิธี

นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดระนองได้กำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ระนองโมเดล” โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นจุดหลักในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีระบบ

เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอกะเปอร์ได้นำแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หมู่บ้าน/ชุมชน

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองและสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ให้การสนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปปลูก พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพร เพื่อป้องกันและรักษาโควิด-19 ในหมู่บ้าน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน จึงถือว่าผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศว่าเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด-19.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง