X

ระนอง มอบโล่รางวัลพระราชทาน “สิงห์ทอง” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ระนอง มอบโล่รางวัลพระราชทาน “สิงห์ทอง” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ว่าฯ ระนองมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเกียรติบัตร “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 แก่องค์กรและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น

(28 ก.ย 64) ที่ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบ มอบโล่รางวัล พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเกียรติบัตร “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 แก่องค์กรและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม

นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดระนองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดให้มีพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

 

ในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งในและนอกชุมชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารทางชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ได้ประกอบพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ให้แก่หมู่บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และมอบแบบลายผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีนาถราชกัญญา จำนวน 3 ลาย ได้แก่ ลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ลายท้องทะเลไทย และลายป่าแดนใต้ แก่พัฒนาการอำเภอ 5 อำเภอ และผู้ประกอบการ จำนวน 12 กลุ่ม

พร้อมทั้ง ทำพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเรินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเปลี่ยนแปลง

มอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดประจำปี 2564 มอบประกาศรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ปี 2564 และมอบประกาศเชิดชูเกียรติคนกองทุนบทบาทสตรี ประจำปี 256

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง