X

ระนอง  ชูธง 7 หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 เคลื่อนระนองโมเดล

ระนอง-ผวจ.ระนองประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19 “หมู่บ้านสีฟ้า” พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ให้กับ 6 หมู่บ้านปลอดโควิด-19 อ.กะเปอร์ ตามโครงการ “ระนองโมเดล”

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่/ชุมชนอำเภอกะเปอร์   ร่วมประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดโควิด-19 “หมู่บ้านสีฟ้า”

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่บ้านชาคลี หมู่ที่ 1 ต.บางหิน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ต.บางหิน บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.บางหิน บ้านบางหิน หมู่ที่ 2 ต.บางหิน บ้านคลองทราย หมู่ที่ 4 ต.บางหิน และบ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 4 ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พร้อมมอบธงสีฟ้าสัญลักษณ์หมู่บ้านปลอดโควิด-19 ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรง การแก้ปัญหาและการพัฒนาต่าง ๆ จะต้องมีจุดเริ่มต้นในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วย“ระนองโมเดล” ในการร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน”

โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นองค์กรหลักของการขับเคลื่อน และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มบ้าน และหมู่บ้าน  มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองการจัดระบบข้อมูลเพื่อดูแล  รักษา เฝ้าระวัง และเยียวยาบุคคล ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดระนองเป็น  “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19” โดยเร็วที่สุด.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง