X

ระนอง ร่วม รพ.ธนบุรี-ชุมพร ผุด Hospitel โรงแรมเดอะกาล่า หอผู้ป่วยเฉพาะกิจผู้ป่วยโควิด-19

ระนอง ร่วม รพ.ธนบุรี-ชุมพร ผุด Hospitel หอผู้ป่วยโรงแรมเดอะกาล่า เฉพาะกิจผู้ป่วยโควิด-19

ระนอง-จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 53/2564 พิจารณาจัดตั้งสถานที่กักกัน Hospitel รับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อพุ่งสูง

 

นพ.นรเทพ  อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวว่า จากการที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 53/2564 ได้พิจารณาการจัดตั้งสถานที่กักกัน Hospitel  จังหวัดระนอง จำนวน 2 แห่ง “Hospitel” (ฮอสพิเทล) หรือ “หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจ” ที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง ด้วยการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวชผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัว ต้องควบคุมอาการได้ดีต้องจัดยาให้พร้อม สำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตัวเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลต้นทางต้องยินดีรับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาที่โรงพยาบาล หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง กำหนดจะเริ่มผู้ป่วยได้ในวันที่ 5 ก.ย. 2564 นี้

‘ฮอสพิเทล’ ต่างจาก ‘โรงพยาบาลสนาม’ (Field Hospital หรือ Cohort Center) อย่างไรนั้น โรงพยาบาลสนามเป็นการจัดตั้งที่พักสำหรับการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการในพื้นที่ที่มีการควบคุม สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างใกล้ชิด ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลไม่เสี่ยง มีเตียงเพียงพอจะต้องมีการคัดกรอง ไม่รับกลุ่มที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยง รวมถึงระบบส่งต่อกรณีที่ต้องการรักษาพยาบาลฉุกเฉินมีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบสำคัญๆ ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะระบบการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาด สู่บุคคลภายนอกและชุมชนชุมชนปลอดภัย จัดพื้นที่ควบคุม ลดการแพร่กระจายเชื้อ และยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไม่เสี่ยงติดโรคโควิด-19 ซึ่ง ที่ประชุมอนุมัติให้ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ดำเนินการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง  รายงานยอดผู้ติดเชื้อประจำวัน เกินกว่า 100 คนมานานกว่า 1 เดือนรวมยอดผู้ป่วยสะสม 6,410 ราย รักษาหาย 4,165 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย สำหรับยอดการฉีดวัคซีนจังหวัดระนอง ปัจจุบันมียอดฉีดวัคซีนรวม 169,810 โดส ครอบคลุม ร้อยละ 65.7

ระนอง-จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 53/2564 พิจารณาจัดตั้งสถานที่กักกัน Hospitel รับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อพุ่งสูง

นพ.นรเทพ  อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวว่า จากการที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 53/2564 ได้พิจารณาการจัดตั้งสถานที่กักกัน Hospitel  จังหวัดระนอง จำนวน 2 แห่ง “Hospitel” (ฮอสพิเทล) หรือ “หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจ” ที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง ด้วยการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวชผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัว ต้องควบคุมอาการได้ดีต้องจัดยาให้พร้อม สำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตัวเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลต้นทางต้องยินดีรับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาที่โรงพยาบาล หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง กำหนดจะเริ่มผู้ป่วยได้ในวันที่ 5 ก.ย. 2564 นี้

‘ฮอสพิเทล’ ต่างจาก ‘โรงพยาบาลสนาม’ (Field Hospital หรือ Cohort Center) อย่างไรนั้น โรงพยาบาลสนามเป็นการจัดตั้งที่พักสำหรับการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการในพื้นที่ที่มีการควบคุม สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างใกล้ชิด ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลไม่เสี่ยง มีเตียงเพียงพอจะต้องมีการคัดกรอง ไม่รับกลุ่มที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยง รวมถึงระบบส่งต่อกรณีที่ต้องการรักษาพยาบาลฉุกเฉินมีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบสำคัญๆ ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะระบบการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาด สู่บุคคลภายนอกและชุมชนชุมชนปลอดภัย จัดพื้นที่ควบคุม ลดการแพร่กระจายเชื้อ และยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไม่เสี่ยงติดโรคโควิด-19 ซึ่ง ที่ประชุมอนุมัติให้ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ดำเนินการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง  รายงานยอดผู้ติดเชื้อประจำวัน เกินกว่า 100 คนมานานกว่า 1 เดือนรวมยอดผู้ป่วยสะสม 6,410 ราย รักษาหาย 4,165 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย สำหรับยอดการฉีดวัคซีนจังหวัดระนอง ปัจจุบันมียอดฉีดวัคซีนรวม 169,810 โดส ครอบคลุม ร้อยละ 65.7

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง