X

ระนอง ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง เร่งเพิ่มโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย

ระนอง ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง เร่งเพิ่มโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย

ระนอง-  (15 สิงหาคม 2564)  นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม อ.สุขสำราญ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19  พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ณ บริเวณจุดตรวจคัดกรอง เข้า-ออก เดินทางข้ามจังหวัด (ระนอง-พังงา ) หมู่ที่ 4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

และตรวจเยี่ยมด่านรอง จำนวน 3 จุด  ที่ชุมชนบ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลกำพวน และชุมชนบ้านท่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีนางศรุดา อินทรประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์

ทั้งนี้ ผวจ.ระนอง ได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย พร้อมทั้ง ให้กำลังใจและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ ความทุ่มเท  อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ตลอดจนให้คำแนะนำและกำชับให้มีการตรวจดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ควบคู่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งขณะนี้จังหวัดระนอง ได้มีการตั้งจุดตรวจด่านคัดกรองหลัก จำนวน  5 จุด ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง จุดตรวจตำบลราชกรูด , อำเภอกระบุรี  (จุดตรวจศิลาสลัก ) อำเภอละอุ่น มี 2 จุดตรวจ (1) จุดตรวจทุ่งตาพล ต.บางแก้ว และ (2) จุดตรวจบ้านในวง ต.ในวงเหนือ และอำเภอสุขสำราญ

อีกทั้งด่านรองในแต่ละอำเภอ เช่น ตำบลหรือชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เพื่อตรวจคัดกรองคนเข้าออกอย่างเคร่งครัด  โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางรองในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ให้ประสานสอดคล้องกับการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก เพื่อความปลอดภัยและเป็นการระงับยับยั้งไม่ให้เชื้อเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด

โดยทุกจุดตรวจได้เน้นย้ำถึงมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อลดการเคลื่อนย้าย และเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันยึดหลัก D-M-H-T-T-A ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง