ระนอง ประกาศปิด 2 หมู่บ้านสกัดโควิด-19 ระบาด

ระนอง ประกาศปิด 2 หมู่บ้านสกัดโควิด-19 ระบาด

 

ระนอง-หมู่บ้านใน จ.ระนอง ประกาศปิด 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ต.กำพวน และหมู่ที่ 4 บ้านท่ากลาง อ.สุขสำราญ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19

นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยนางอารีย์ ศรีรักษา สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ชรบ. และอสม. ร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.สุขสำราญ ซึ่งมีแนวพื้นที่รอยกับต่อกับ จ.พังงาน พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายจังหวัดระนอง ทางชุมชนจึงได้มีการดำเนินการในหมู่บ้านดังนี้

.ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดตั้งสถานที่สำหรับแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้เพื่อสังเกต(LQ)ของหมู่บ้าน อีกทั้งการออกกำหนดธรรมนูญหมู่บ้าน และการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดประจำหมู่บ้าน ณ ที่ประชุมชั่วคราวหมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ทำการปิด 2 หมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน และหมู่ที่ 4 บ้านท่ากลาง ทั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่มีจุดรับส่งสินค้าทั้งของสดของแห้ง  และเจ้าของแพปลาในชุมชนช่วยกันซื้อหินมาทำที่ถ่ายสินค้าอาหารทะเลตามมาตรการปิดหมู่บ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าบริเวณข้างจุดตรวจหมู่ 4 ชุมชนบ้านท่ากลางตำบลกำพวน พร้อมได้จัดการตั้งเต้นท์ ด่านคัดกรองโควิด เข้า-ออกพื้นที่หมู่บ้าน ตามกฏระเบียบธรรมนูญหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 3 บ้านบางกล้วยนอก

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ระนอง ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61 ราย  แยกเป็นคนไทย 46 ราย ไทยพลัดถิ่น 3 ราย  แรงงานข้ามชาติ 12 ราย เบื้องต้นเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ 10 ราย  รวมผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ จ.ระนอง 2,565 ราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง