X

อบจ.ระนอง เปิดลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม  14 กลุ่ม  5,000 คน

อบจ.ระนอง เปิดลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์ม  14 กลุ่ม  5,000 คน

ระนอง-องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง) แจง คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 5,000 คน  ที่กำหนดเปิดลงทะเบียน 19 กรกฎาคม 2564 ในเวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

. นายธนกร  บริสุทธิญาณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง) ได้ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองแล้ว  และจะส่งต่อขออนุมัติไปกระทรวงมหาดไทย  โดยจะต้องส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการฉีด  ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดไว้ 14 กลุ่ม

(ได้แก่  กลุ่มองค์กรการศึกษา  กลุ่มองค์กรการกุศล  กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค  ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ  ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ภาคธุรกิจการเงิน  ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง  หน่วยงานราชการ และอื่นๆ)​

ทั้งนี้ อบจ.ระนอง ได้ตั้งงบประมาณ 10 ล้านบาท  ซื้อวัคซีนได้ 10,000 โดส  ฉีดได้ 5,000 คน  โดยจะจัดสรร ร้อยละ 10  ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  7 กลุ่ม อาทิ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด  ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง  พระ/นักบวช  ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน  ซึ่งคิดเป็นจำนวน  500  คน  ดังนั้น กลุ่มเสี่ยง 14 กลุ่มจะสามารถจัดสรรให้ได้ 4,500 คน  ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ 14 กลุ่มเสี่ยง  สามารถลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนฟรีได้ทาง คิวอาร์โค้ด ที่ใช้โหลดแอปพลิเคชั่น อบจ.พร้อม  โดยจะลงไว้ที่เว๊ปไซต์ อบจ.ระนอง

ซึ่งจะเปิดเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่  19  กรกฎาคม  2564  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน 4,500 คน  เมื่อได้รายชื่อจากการลงทะเบียนแล้ว  สาธารณสุขจังหวัดระนอง (สสจ.ระนอง) จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อว่าซ้ำกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ สสจ.ระนอง หรือไม่ ซึ่งจะแจ้งวันที่รับทราบผลในการฉีดวัคซีนทางแอปพลิเคชั่น  โดยต้องรอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งผลให้ทราบก่อน  ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ  นอกจากนั้นยังมีวัคซีนทางเลือกจากสภากาชาดที่ท้องถิ่นจะสามารถติดต่อขอจัดซื้อด้วยได้  โดยหลังจากดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วหากทำให้สามารถสร้างความมั่น  นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  ก็อาจจะมีโครงการในการจัดหาวัคซีนอีกต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง