X

ระนองวุ่น ผู้ปกครองเด็กอนุบาลโร่ร้องผวจ.ร้องขอที่เรียน

ระนอง- ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระนองยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียนจำนวน 24 ราย

วันนี้ (29 มิ.ย.64) ที่ศาลากลางจังหวัดระนอง นายวรานนท์ เกลื่อนสิน ในฐานะตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลระนอง เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง เพื่อให้รับทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักเรียนในการพิจารณาเปิดห้องเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ปี (อนุบาล 1) เพิ่มเติมโรงเรียนอนุบาลระนอง เนื่องจากมีนักเรียน 24 คน ไม่สามารถหาสถานที่เรียนได้

สืบเนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ปี (อนุบาล 1) โรงเรียนอนุบาลระนองเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนอนุบาลระนองจึงได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กเพื่อที่จะเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาโดยวิธีจับฉลาก ผลปรากฏว่ายังมีเด็กที่ไม่ได้รับคัดเลือกเนื่องจากจับฉลากไม่ได้จำนวน 52 คน และมีจำนวน 24 คน ไม่สามารถหาสถานที่เรียนให้แก่บุตรหลานได้ เนื่องจากมีฐานะยากจน รายได้น้อย

และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่สามารถนำบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าได้ และยืนยันที่จะให้บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลระนอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย และความยากลำบากในการเดินทางมาโรงเรียน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้รับทราบปัญหา และจะได้นำเรื่องนี้ยื่นต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง