ระนอง-บุรีรัมย์ จัดโครงการเชื่อมโยงสินค้าฝ่าวิกฤติโควิด-19

ระนอง-บุรีรัมย์ จัดโครงการเชื่อมโยงสินค้าฝ่าวิกฤติโควิด-19“ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด 19”

ระนอง-ของดีเมืองระนองบินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการรับมอบข้าวหอมมะลิ จากจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งมอบอาหารทะเลแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระนอง กิจกรรม “ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด 19”  ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนอง กับ จังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ท่าอากาศยานระนอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ระหว่างจังหวัดระนอง กับ จังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้ชื่อโครงการ “ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์  สู้ภัยโควิด 19”

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้มีแหล่งจำหน่าย ซื้อ-ขาย สามารถเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฯ ระหว่างกันได้ และมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระนอง  ได้แก่ กาแฟระนอง 3 in 1  กาแฟดริป  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำมันปาล์ม และอาหารทะเลแปรูป รวม 8 รายการ มูลค่า 155,430.00 บาท

แลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้อง น้ำหนักรวม 9.35 ตัน มูลค่า 310,050.00 บาท โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระยะยาว สหกรณ์ทั้งสองแห่ง จะเป็นหัวขบวนในการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ระหว่างสองจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนองอีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดโครงการเชื่อมโยงสินค้าฯ ระหว่างจังหวัดระนอง กับ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานขนส่งสินค้า เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130  จากกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมรับมอบสินค้าดังกล่าว.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง