X

ระนอง​ เปิด “คลังเสบียงอาหาร หมู่บ้าน/ชุมชน”  สู้ภัยโควิด-19

ระนอง​ เปิด “คลังเสบียงอาหาร หมู่บ้าน/ชุมชน”  สู้ภัยโควิด-19

ระนอง-ระนอง เปิดคลังเสบียงอาหาร สำรองสู้ภัยโควิด-19 กำหนดให้ 30 ตำบล ผุดคลังอาหารเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ  ครอบครัวผู้ป่วย กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย

ระนอง –นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลังเสบียงอาหารหมู่บ้าน/ชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงยิมเนเซียมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง รอง ผอ.รมน. จังหวัดระนอง(ท.) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตัวแทนจาก อปท.ในพื้นที่จังหวัดระนอง กำนันทุกตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่ปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย และจังหวัดระนองซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จังหวัดระนอง

ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตขอผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ จังหวัดระนองจึงจัดทำโครงการลดผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดระนอง (การส่งมอบอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้จังหวัดระนอง สู้ภัยโควิด-19) ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระนอง

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบข้าวสารที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ  โดยจะจัดสรรให้ทั้ง 30 ตำบลในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อจัดเก็บไว้เป็นคลังเสบียงอาหารหมู่บ้านและชุมชน และแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่มีความเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ ครอบครัวผู้ป่วย กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย ตามลำดับความสำคัญ เป็นต้น ซึ่งคาดหวังว่า จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการส่งความเอื้ออาทร ห่วงใย และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ตามนโยบายของรัฐบาล

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง