ระนองวิกฤติยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 45 คน รวมสะสม 238 ตาย 1

ระนองวิกฤติยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 45 คน รวมสะสม 238 ตาย 1

ระนอง-นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งว่า สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดระนอง สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดระนอง ประจำวันที่ 1 พ.ค. 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 45 ราย แยกเป็นคนไทย 29 ราย แรงงานชาวเมียนมา 16 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมจังหวัดระนอง 238 ราย

นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยรวม 238ราย จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุดในการจัดเตรียมการเรื่องโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ซึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง

จึงมีการลงมติเลือกสถานที่ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองบางริ้น ทุ่งยอ เป็นสถานที่ดำเนินการ ขนาด 100 เตียง  แต่พบว่าจากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ทางจังหวัดระนองจึงจำเป็นต้องเร่งจัดเตรียมหาสถานที่รองรับเพิ่มเติมจากแผนเดิมที่กำหนดไว้ 5 แห่งใน 5 อำเภอของจังหวัดระนอง  แต่ขณะนี้จำเป็นต้องหาที่ใหม่รองรับอีก 4-5 แห่ง ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้ว

สำหรับแผนการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามจังหวัดระนอง  กำหนดเขตอำเภอเมือง โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น (ทุ่งยอ) ต.บางริ้น ขนาด 100 เตียง  เปิดใช้วันจันทร์ที่ 26 เม.ย.2564

อาคารอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองบางริ้น 40 เตียง (สำหรับชาวเมียนมา)  โรงพยาบาลสนามค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด ขนาด 50 เตียง  โรงพยาบาลสนามอำเภอกะเปอร์ โรงพยาบาลกะเปอร์ ปรับเป็น รพ สนาม 30 เตียง  และศูนย์ OTOP  กะเปอร์ ขนาด 40 เตียง

โรงพยาบาลสนามอำเภอกระบุรี  ใช้ที่หอประชุมอ.กระบุรี ขนาด 100 เตียง  โรงพยาบาลสนามอำเภอละอุ่น บริเวณ โรงพยาบาลละอุ่น ปรับเป็น รพ สนาม 30 เตียง ล่าสุดทางจังหวัดกำหนดพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 2 แห่ง คือที่ค่าย ตชด.ที่ 415 จ.ระนอง ขนาด 50 เตียง และบริเวณสวนสาธารณะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี ตำบลบางริ้น ตรงข้ามอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง ขนาด 50 เตียง และบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ.ระนอง  รองรับอีกรวม 2 แห่ง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง