ระนอง ตั้งเป้า“ไม่เจ็บ ไม่ตาย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระนอง ตั้งเป้า“ไม่เจ็บ ไม่ตาย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระนอง-. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 ณ ลานหอประชุมจังหวัดระนอง  ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

พร้อมปล่อยริ้วขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง  กล่าวรายงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2564 จังหวัดระนองในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน  มีเป้าหมายคือ “ไม่เจ็บ  ไม่ตาย  ระนองปลอดภัย  สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2564”

ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายตาม  10  มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด  เน้นย้ำการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า  20  ปี เป็นพิเศษ  และจัดตั้งจุดตรวจหลัก  จุดบริการให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกพื้นที่  และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน  ไม่ประมาทและถือปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งให้ช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้แก่ภาครัฐด้วย

. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดระนอง เพื่อเป็นศูนย์บูรณาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน

ให้บรรลุเป้าหมาย ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยกำหนดจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก และสายรอง ในพื้นที่ 5 อำเภอ รวม 11 จุด  จุดบริการ  จำนวน  29  จุด  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

.

ทั้งนี้  ภายในงาน ขนส่งจังหวัดระนอง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระนอง (คปภ.ระนอง)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน  บริษัทฮอนด้า  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง