ระนอง ชู “ชุมชน”กำแพงรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ระนอง ชู “ชุมชน”กำแพงรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

นพ.นรเทพ อัศวพัชระ

ระนอง-นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง มีข้อสรุปเรื่องมาตรการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดระนอง ว่า มี 3 มาตรการสำคัญในการดำเนินการ ประการแรก  จังหวัดระนอง จัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังสูง เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน แต่ยังคงมาตรการเข้มข้นในระดับการคัดกรองของชุมชน โดยจิตอาสาโควิดระดับชุมชน ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “ระนองชนะ” ทุกครั้ง

มาตรการที่ 2 คือการใช้ฐานชุมชนประกอบด้วยฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.รพ.สต. ในการเป็นหน้าด่านสำคัญในการคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน เรียกว่ามาตรการคัดกรองชุมชน ซึ่งจังหวัดระนองมี 178 หมู่บ้าน 20 ชุมชน เนื่องจากผู้นำชุมชน และคนในหมู่บ้านชุมชนจะรู้จักผู้ที่อยู่ในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าในพื้นที่ดังนั้นการใช้ชุมชนในการแสกนเพื่อควบคุมในหน้าด่านน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการตั้งด่านตรวจคัดกรองบนท้องถนนเช่นที่ผ่านมา มาตรการที่สามคือการส่งทีมสอบสวนโรคจับตากลุ่มที่มีจากพื้นที่เสี่ยง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 18/2564 สามารถสรุปวาระเพื่อพิจารณา การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 18/2564 ดังนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมสันทนาการ ด้านการกีฬา ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมรณรงค์ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ในการดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การจัดกิจกรรมแข่งขันหมออนามัยกระบุรีชวนวิ่ง “น้ำจืดน้อย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” การจัดแข่งขันฟุตซอล การจัดงานเทศกาลประจำปีศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย

ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการให้จัดกิจกรรมได้ โดยยื่นขออนุญาตการจัดงานพร้อมมาตรการแผนงานด้านสาธารณสุขกับเจ้าของพื้นที่ และกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนงานกรณีการจัดกิจกรรมมีการเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ส่วนด้านการกีฬาลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค และแพลตฟอร์ม “สปิริต” โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในส่วนมาตรการผ่อนคลายตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดระนอง จัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังสูง เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน แต่ยังคงมาตรการเข้มข้นในระดับการคัดกรองของชุมชน โดยจิตอาสาโควิดระดับชุมชน ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “ระนองชนะ” ทุกครั้ง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง