ผู้ปกครองนักเรียนระนอง โร่ร้องขอโรงเรียนรัฐเปิดห้องเรียนระดับก่อนปฐมศึกษาเพิ่ม

ผู้ปกครองนักเรียนระนอง โร่ร้องขอโรงเรียนรัฐเปิดห้องเรียนระดับก่อนปฐมศึกษาเพิ่ม

ระนอง-นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ปี (อนุบาล) จ.ระนอง  กล่าวว่าตนพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครอง พร้อมนำรายชื่อผู้ปกครองจำนวน 30 คน ที่ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อร้องขอให้ทางโรงเรียนอนุบาลระนอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาระนอง และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาเปิดห้องเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ปี (อนุบาล1) เพิ่มเติมในโรงเรียนอนุบาลระนอง

นายนิตย์กล่าวว่าที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลระนองได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ขวบ (อนุบาล1) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน  แต่ทั้งนี้เนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ขวบ (อนุบาล1)  ณ โรงเรียนอนุบาลระนองมีเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนอนุบาลระนองจึงได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่จะเข้าเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาโดยวิธีการจับฉลาก ผลปรากฏว่ายังคงมีเด็กที่ไม่ได้รับคัดเลือกเนื่องจากจับฉลากไม่ได้จำนวน 52 คน  และมีจำนวน 30 คน ตามรายชื่อเอกสารที่ส่งมาด้วยมีความประสงค์จะเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลระนอง

เนื่องจากภูมิลำเนาอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลระนอง และอีกจำนวนหนึ่งมีพี่น้องเรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลระนอง หากบุตรหลานไม่ได้เรียนในโรงเรียนอนุบาลระนอง จะทำให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้รับความเดือดร้อน ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน ที่กระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นอย่างมาก การนำเด็กไปศึกษาในสถานการศึกษาของเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก รวมทั้งความยากลำบากในการเดินทางมาโรงเรียน ประกอบกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนทุกคน มีการพัฒนาที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ในฐานะผู้ปกครองนักเรียนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้โรงเรียนอนุบาลระนองเปิดห้องเรียนในระดับก่อนปฐมศึกษาอายุ 3 ขวบ (อนุบาล1) เพิ่มเติม เพื่อที่เด็กนักเรียนดังกล่าวข้างต้นจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ด้านนายมโนรถ  ภาสภิรมย์  และนางสาวจุฬาลักษณ์   วีรวงศ์วิวัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง ซึ่งออกมารับหนังสือจากผู้ปกครอง กล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลมีความพร้อมที่จะจัดห้องเรียนเพิ่มได้อีก แต่ที่ผ่านมาทางศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้กำหนด  หากมีความเห็นให้ดำเนินการก็สามารถทำได้ทันที

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง