X

จังหวัดระนองจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

จังหวัดระนองจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

ระนอง-จังหวัดระนองจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ (1 เมษายน 2564)  นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี

นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522  เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กในกรณีที่งบประมาณภาครัฐมีไม่เพียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์

โดยพระราชทานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ และนำเงินไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบภัยพิบัติ

สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรมวลชนต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 90,048 บาท.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง