X

ระนอง จัดอบรมสื่อพร้อมรับมือการเปลี่ยนของสื่อในยุคดิจิตัล

ระนอง จัดอบรมสื่อพร้อมรับมือการเปลี่ยนของสื่อในยุคดิจิตัล

ระนอง-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 นายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกอบรม มีความรู้ มีทักษะด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ ให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน หรือกิจกรรมของจังหวัดระนองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ รองรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล

.ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวัชระ บานเย็น นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT SOUTH) นายปราโมทย์ วีระสม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ นายเมธัส แจ่มศรี นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัล และ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง