X

ผู้สมัคร สท.ระนอง ร้อง กกต.ขอความเป็นธรรมเหตุถูกตัดสิทธิรับสมัคร

ผู้สมัคร สท.ระนอง ร้อง กกต.ขอความเป็นธรรมเหตุถูกตัดสิทธิรับสมัคร

 

ระนอง—นายวาสนา  สุวรรณี  ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน หมายเลข1 เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เปิดเผยว่า จากการที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลบางนอน มีคำสั่งที่ รน 53001/35  เรื่อง แจ้งการไม่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน  โดยระบุเหตุเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2547 หรือ 17 ปีที่ผ่านมา  ตนจึงมีความคิดเห็นว่าไม่เป็นธรรม  มีความรู้สึกขัดแย้งเรื่องการตีความข้อกฏหมายการเลือกตั้ง  จากกรณีที่ตนเคยมีคดีความที่มีการพิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปี 2547

และหลังจากนั้นตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน และได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว 1 สมัย โดยในการสมัครครั้งที่ผ่านมาหลังเกิดคดีความดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีปัญหาแต่ประการใด แต่เมื่อมาสมัครในรอบนี้ปรากฏว่าคดีความที่เกิดเกิดขึ้นเมื่อ 17 ปีที่ผ่านมา ทำให้ตนขาดคุณสมบัติไม่สามารถรับสมัครรับเลือกตั้งได้ จึงได้ยื่นคัดค้า และอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ซึ่งทาง กกต.ระนองกำหนดนัดหมายในวันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. เรื่องการเหตุที่คัดค้านให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงโต้แย้งเรื่องดังกล่าว

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 12 เขตเทศบาล มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล รวม 392 คน ถูกตัดสิทธิไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง 12 คน ใน 5 เขตตำบล ได้แก่ ต.บางนอน 5 คน ต.เขานิเวศน์ 3 คน ต.หงาว  2 คน ต.จ.ป.ร. 1 คน ต.กะเปอร์ 1 คน

สำหรับรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระนอง ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาลประกาศไม่รับสมัคร ได้แก่ เทศบาลเมืองระนอง นายเอกราช  สุขยิ่งเจริญ,นายสิทธิกร ณ ระนอง,นายบันลือ  สิงห์โต เทศบาลตำบลบางนอน นายประเวศน์  ปรีชา ,นายสิทธิเดช ตันกุล ,นายสุเทพ  บุญปล้อง,นายวาสนา สุวรรณี,นายวรพจน์  มากมี  เทศบาลตำบลหงาว นายสุริยา  นุ้ยเมือง,นางสาวอมรรัตน์     แซ่ลิ่ม เทศบาลตำบล จ.ป.ร. นายมนรี  สุวรรณ์มาศ เทศบาลตำบลกะเปอร์ นายเสกสรร  เรืองณรงค์

ด้านนายณํฐพร   ดวงแป้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอน กล่าวว่า ตามที่นายวาสนา  สุวรรณี ได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564  นั้น บัดนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอน ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบาลบางนอน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (10) เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสำนัก ตามคำพิพากษาศาล จ.ระนอง คดีหมายเลขดำที่ 566/2547  คดีแดงหมายเลขแดงที่ 540/2547 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2547 ทั้งนี้หากมีข้อโต้แย้ง หรือคัดค้านการประกาศรายชื่อผู้สมัครตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอนฉบับลงวันที่ 19 ก.พ. 2564  มีสิทธิดำเนินการตามมาตรา  55 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562   ได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้สมัคร ณ ศำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง