ปลาเค็มฝังดินไร้แดด สูตรเด็ดจากระนองแก้ปัญหาช่วงหน้าฝน

ปลาเค็มฝังดินไร้แดด สูตรเด็ดจากระนองแก้ปัญหาช่วงหน้าฝน

ระนอง- วิสุทธิ์ สิทธิเดช ปราชญ์ชาวบ้าน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ผู้คิดเพิ่มเติมค่าปลาเค็มฝังดินไร้แดด และ กะปิผง เจ้าแรกในประเทศไทย เปิดโครงการศูนย์ปราชญ์เรียนรู้ปลาเค็มฝังดินไร้แดดและกะปิผง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านในชุมชนต่อยอดส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน

ที่ศูนย์เรียนรู้ปลาเค็มฝังดินไร้แดดและกะปิผง ม. 4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ. ระนอง นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้คิดเพิ่มเติมค่าปลาเค็มฝังดินไร้แดด และ กะปิผง เจ้าแรกในประเทศไทย โครงการศูนย์ปราชญ์เรียนรู้ปลาเค็มฝังดินไร้แดดและกะปิผง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพโดยปราชญ์ชาวบ้าน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมได้ส่งเสริมประชาชนในทุกสาขาอาชีพแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ว่าสามารถผลิตอะไรได้ก็จะเข้าไปสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
สนายวิสุทธิ์ สิทธิเดช ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้คิดเพิ่มเติมค่าปลาเค็มฝังดินไร้แดด และ กะปิผง เจ้าแรกในประเทศไทย กล่าวว่าสูตรการทำปลาเค็มฝังดินไร้แดดและกะปิผง เพื่อแก้ปัญหาช่วงหน้าฝนที่ จ.ระนองมีฝนตกยาวนานกว่า 8 เดือน ทั้งยังเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตนได้ทำการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายวิสุทธิ์ สิทธิเดช เจ้าของภูมิปัญญา ปลาเค็มฝังดินไร้แดด กล่าวว่า สำหรับการทำปลาเค็มฝังดินไร้แดดนั้น เป็นวิธีการถนอมอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตนคิดขึ้นเองซึ่งได้ลองผิดลองถูกมาตลอดชีวิตจนสำเร็จในที่สุด โดยการนำวัตถุดิบคือปลาที่หาง่ายในท้องถิ่น มาผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เอาเกล็ดเอาไส้ออกล้างให้สะอาด โรยเกลือให้ทั่วตัวปลาและในท้องแล้วห่อด้วยกระสอบมัดเชือกให้แน่นรอบตัวปลาแล้วนำไปฝังทราย 5ถึง7วัน จากนั้นเอาขึ้นมาจากดินล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาผูกเชือกห้อยหัวลง 3 วันโดยไม่ต้องใช้แสงแดดในการตากแห้งเสร็จนำเข้าตู้เย็น 2 วัน เพื่อเป็นการปรับกลิ่นแอมโมเนียออกจากตัวปลา เป็นการเสร็จกระบวนการ กลายเป็น ปลาเค็มฝังดินไร้แดด ซึ่งมีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม สามารถเก็บไว้ได้นานนับปี ทั้งนี้ยังสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 800.-บาท ในส่วนกะปิผง นายวิสุทธิ์ ได้อธิบายว่า เป็นการนำกะปิที่ผ่านการอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยนำกะปิสดมาแบ่งเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ เพื่อให้แห้งเร็วและทั่วถึง อบนาน 2 วัน จนแห้งสนิท นำไปบดด้วยเครื่องบดและนำกลับไปอบเพื่อปรับกลิ่นอีกครั้งหนึ่งนาน 3 ชั่วโมง จึงเสร็จพร้อมนำไปใส่บรรจุภัณฑ์ไว้รับประทานหรือจำหน่ายได้ต่อไป //////

แสดงความคิดเห็น