X

ระนอง พบโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ระบาดทำลายสวนยางพารา

ระนอง พบโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ระบาดทำลายสวนยางพารา

ระนอง-สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ ลงพื้นที่ติดตามโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ณ พื้นที่ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ เตรียมสำรวจและใช้อากาศยานไร้คนขับพ่นสารเคมีควบคุมป้องกันการขยายพื้นที่การระบาด

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ พื้นที่ หมู่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ ร่วมลงพื้นที่ติดตามโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ร่วมกับ นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดระนอง นายพงษ์เทพ บางรักษ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เหตุเกิด ณ แปลงสวนยางพารา นายบัญชา  อินทร์พรหม หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่แปลง 7 ไร่ ยางพาราพันธุ์ 251 และพันธุ์ PB 260 และได้แนะนำให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลงยางโดยกำจัดวัชพืช เก็บเศษซากใบและส่วนอื่นๆ ที่เป็นโรคออกไปฝังกลบหรือกองรวม

โรยปูนขาวและยูเรีย แล้วรดน้ำตาม ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงและฟื้นฟูต้นยางให้แข็งแรง และใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค โดยพ่นด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อรา แมนโคเซบ 2-3 ครั้ง สลับด้วยยาดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม 1 ครั้ง ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จะดำเนินการสำรวจพื้นที่ระบาดเพิ่มเติม และมีแผนดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคดังกล่าวในแปลงที่พบโรคระบาดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง