ทัพเรือภาค 3 เสริมหน่วยซีล ล็อคชายแดนด้านระนองสกัดลักลอบเข้าเมือง หยุดโควิด-19

ทัพเรือภาค 3 เสริมหน่วยซีล ล็อคชายแดนด้านระนองสกัดลักลอบเข้าเมือง หยุดโควิด-19

ระนอง-ทัพเรือภาคที่ 3 เสริมกำลังหน่วยซีล เข้าร่วมการปฏิบัติการป้องกันและสกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้านจังหวัดระนอง

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ทำการแจ้งขอเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวตามวิธีการที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยได้กำหนดการรายงานตัวขอผ่อนผันในห้วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น อาจจะมีการทะลักเข้าของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติ หรือปะปนมากับเรือประมงหรือเรือสินค้าต่างๆ ในห้วงก่อนที่จะถึงวันรายงานตัวที่กำหนด

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ส่งมอบกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยซีล) จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง จำนวน 2 ลำ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ศรชล.ภาค 3 (นก.สอค.ศรชล.ภาค 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ในภารกิจการ ป้องกันและสกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายด้านจังหวัดระนอง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง