ระนอง เร่งกวาดล้างสินค้าเกษตรผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน

ระนอง เร่งกวาดล้างสินค้าเกษตรผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดระนองเร่งกวาดล้างสินค้าเกษตรลักลอบนำเข้าผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทะลักเข้าไทย ส่งผลกระทบราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ พร้อม จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และเข้าใจยุทธการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับพันเอก เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอกระบุรี ผู้แทนนายด่านศุลกากรระนอง นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการแนวพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ณ ศาลาหมู่บ้าน ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองถึงการรับซื้อผลผลิตการเกษตร ประเภทยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และเมล็ดกาแฟ ในปัญหาการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในจำหน่ายในพื้นที่ จ.ระนอง และตามแนวพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรไทยและเศรษฐกิจของประเทศ และการปราบปรามการทำผิดอื่นๆ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวว่า การลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฏหมาย ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และเมล็ดกาแฟ ฯลฯ ที่ผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน จะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดระนองได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตทางการเกษตร ตกต่ำและหากพบเห็นการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้ง จนท.ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ทันที
.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับ พันเอกเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอกระบุรี นายวิศณุ วัชราวนิช นายด่านศุลกากรระนอง และนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมออกปฏิบัติการภายใต้ยุทธการปราบปรามยาเสพติดและการกระทำผิดกฏหมาย โดยตรวจจับกุมอาวุธสงคราม ยาเสพติด และการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฎหมาย ณ จุดตรวจทหาร ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พบการลักลอบการกระทำผิดนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้านดดยไม่ผ่านด่านศุลกากร ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ที่ผิดกฏหมาย ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดระนองได้รับความเดือดร้อน ด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น