20 ชุมชนระนองจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดิน”

20 ชุมชนระนองจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดิน”

ระนอง-22 พ.ย. 2563 นายชาติ  หงส์ชูเกียรติ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองระนอง กล่าวว่า 20 เครือข่ายชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับเทศบาลเมืองระนอง   และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สโมสรไลออนส์ระนอง สโมสรไลออนส์รัตรังสรรค์จังหวัดระนอง หอการค้าจังหวัดระนอง ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน รวมพลคนรักแม่ของแผ่นดินขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันกองทุนแม่แห่งชาติ วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพกายสุขภาพจิตดี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตนเองเป็นคนมีระเบียบวินัยต่อการออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการวิ่งอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยรายได้หลังการหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบให้แก่ 20 ชุมชน ในเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการเฝ้าระวัง แก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 950 คน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง