ผวจ.ระนอง เยี่ยมชาวบ้านชุมชนชายแดน ขอความร่วมมือสกัดโควิด-19 จากเมียนมา

ผวจ.ระนอง เยี่ยมชาวบ้านชุมชนชายแดน ขอความร่วมมือสกัดโควิด-19 จากเมียนมา

ระนอง-ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่แนวริมคลองละอุ่นซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับชุมชนประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อเยี่ยมเยือนชาวบ้าน และตรวจสถานการณ์โควิด-19 โดยขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ จนท.หน่วยงานเกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ด้วยเรือตรวจการ (เรือยาง) ตรวจสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวริมคลองละอุ่น ซึ่งเป็นแนวลำคลองที่มีจุดต่อกับแนวพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน

พร้อมเยี่ยมเยือนชาวบ้านในพื้นที่ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจังหวัดระนองเป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงในขณะนี้

จึงขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เพื่อป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเน้นย้ำให้ทุกคนในชุมชน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และปฎิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด///

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง