X

ระนอง สร้างชื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ระนอง สร้างชื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ระนอง-จังหวัดระนอง รับโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน”บวร”ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

 

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร”  ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   ซึ่งมีผู้นำชุมชน และ หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ๑ ชุมชน ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑. ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ทั้งนี้ นางฉัตรปวีน์  ถิรณิชารุจศิริ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  วัฒนธรรมจังหวัดระนอง  มอบหมาย  นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวกรรณิการ์  ฤทธิพลเดช  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  และนางสาวณัฐธิดา  ก่อวิวัฒนานุกูล  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ประสาน และอำนวยความสะดวก ในการ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง