ระนอง เตือนชาวบ้าน รับมือฝนตกหนัก คลื่มลมแรง 16-20 ก.ย. 2563

ระนอง เตือนชาวบ้าน รับมือฝนตกหนัก คลื่มลมแรง 16-20 ก.ย. 2563

ระนอง-นายอนุสร  ตันโชติกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แจ้งว่า ทางจังหวัดระนองได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ รน.0021/ว 87 เรื่องประกาศแจ้งเตือนภัย ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อรับมือกับภาวะฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น  รวมทั้งอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไป

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และลมกระโชกแรงอันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 16 ก.ย. 2563-20 ก.ย. 2563 และให้ดำเนินการดังนี้

แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ลมกระโชกแรง และคลื่นลมแรง ให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง   ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

SONY DSC

ขอให้เตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ  เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถประสานแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  รวมถึงปรับปรุงเส้นทางอพยพ พื้นที่รองรับการอพยพ  ให้อุทยานแห่งชาติ หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  หากเกิดสถานการณ์วิกฤติให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาดทันที

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น