สุดล้ำ! ระนอง ขนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินตรวจชายแดนเฝ้าระวังลักลอบเข้าเมืองสกัดโควิด-19

สุดล้ำ! ระนอง ขนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินตรวจชายแดนเฝ้าระวังลักลอบเข้าเมืองสกัดโควิด-19

 

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่ววว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทัพเรือภาคที่ 3 ได้นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Orbiter 3B มาใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่อาณาเขตทางทะเลของไทยฝั่งทะเลอันดามัน และทำการบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเลตามแผนตลอดแนวชายแดนเพื่อตรวจสอบช่องทสุดล้ำ! ระนอง ขนอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

 

บินตรวจชายแดนเฝ้าระวังลักลอบเข้าเมืองสกัดโควิด-19
ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่ววว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทัพเรือภาคที่ 3 ได้นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Orbiter 3B มาใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมา

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่อาณาเขตทางทะเลของไทยฝั่งทะเลอันดามัน และทำการบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเลตามแผนตลอดแนวชายแดนเพื่อตรวจสอบช่องทางธรรมชาติตามจุดพื้นที่เสี่ยงต่างๆหรือเรือประมงที่ต้องสงสัย

ทั้งนี้การปฏิบัติการบินดังกล่าวพร้อมปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สามารถส่งข้อมูลกลางทะเลได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วันเวลาพิกัด ให้ศูนย์ FMC เพื่อตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพิกัดที่เป็นเป้าหมายสงสัย พร้อมส่งข้อมูลกลับไปให้ศูนย์ FMC ซึ่งขีดความสามารถของ UAV แบบ Orbiter 3B มีระยะปฏิบัติการประมาณ 50 ไมล์ทะเล ปฏิบัติการได้คราวละ 4 ชั่วโมงสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีความแม่นยำในการระบุตำบลที่ของเป้าหมายผิวน้ำด้วยระบบการค้นหาเป้าตำบลที่กำหนด

สามารถพิสูจน์ทราบเรือประมงด้วยการมองเห็น visual ( identification) เครื่องหมายประจำเรือ หรือชื่อเรือ หรือลักษณะเรือเช่นสีเก๋งเรือ อุปกรณ์ บนเรือได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อาณาเขตทางทะเลตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่งทะเลอันดามันด้านจังหวัดระนองมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น

ซึ่งในวันนี้ 11 ก.ย.2563 ที่สนามบินชั่วคราวภูเขาหญ้า จ.ระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง รอง ผอ .ศรชล.จังหวัดระนอง น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Orbiter 3B

โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ทะเลอันดามัน เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม และร่วมชมการปล่อยอากาศยานไร้คนขับออกลาดตระเวนจริงในทะเล ซึ่งพบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการทดสอบการบินถ่ายภาพ โดยใช้เวลาในการบินลาดตระเวน 4 ชั่วโมง ก่อนจะบินกลับมาจุดพิกัดที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างเรียบร้อย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น