ระนอง สุดเข้มร่วมทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจยิบเรือประมงป้องกันค้ามนุษย์ และลักลอบเข้าเมือง

ระนอง สุดเข้มร่วมทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจยิบเรือประมงป้องกันค้ามนุษย์ และลักลอบเข้าเมือง

ระนอง-จังหวัดระนองตรวจบูรณการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล พร้อมสอดส่องเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางทะเล สกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ( 8 กันยายน 2563) จังหวัดระนองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ (นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ) ปลัดจังหวัดระนอง เป็นหัวหน้าชุดในการออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเลพร้อมด้วยแรงงานจังหวัดระนอง

ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยผู้ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานภาคสนามจังหวัดระนองโดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต.113 จากทัพเรือภาคที่ 3 ออกปฏิบัติหน้าที่สุ่มตรวจเรือประมงขณะทำการประมง บริเวณด้านหน้าเกาะช้าง

ก่อนปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมดำเนินการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล เพื่อตรวจสภาพการจ้างการทำงาน การใช้แรงงานบังคับและการทำประมงผิดกฎหมาย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องขณะทำการประมงกลางทะเล  พร้อมเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางทะเล ตามมาตรการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมง จำนวน 3 ลำ รวมแรงงานทั้งสิ้น 25 คน คนไทย 5 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 19 คน คนลาว 1 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงานและไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี แรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ มีใบอนุญาตถูกต้อง แนะนำเรื่องการแจ้งเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว

นายจ้างได้แจ้งขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนเรียบร้อยแล้ว จากนั้น จนท.ได้ประชาสัมพันธ์การป้องกัน เฝ้าระวังตนเองจากโรคไวรัสโควิด 19จากนั้น ได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือให้กับไต๋เรือลำดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดยาสามัญประจำเรือ จากผู้ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำจังหวัดระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น