อนุทิน ชูระนองแบบอย่างหนึ่งเดียวในประเทศ ชนะโควิด-19

อนุทิน ชูระนองแบบอย่างหนึ่งเดียวในประเทศ ชนะโควิด-19

ระนอง-นายอนุทิน ชาญวีรกุล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จนท.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.ระนอง และรับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงระนองให้โรงพยาบาลระนอง ว่า ต้องชื่นชม จ.ระนองว่าเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่สามารถเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันที่ยังสามารถรักษาพื้นที่สีขาวไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งจากการที่ตนมาในพื้นที่ก็ได้ว่าเหตุผลสำคัญคือการมีวินัยของประชาชน และการเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติงานของ จนท.อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งทุกหน่วยงานที่ต่างบูรณาการ ร่วมมือกันจนเกิดผลที่ประสบความสำเร็จ

  และจากการที่ จ.ระนอง สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีในการรับมือกับโควิด-19 ทางรัฐบาลและทางกระทรวงสาธารณสุข มีแผนที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้โรงพยาบาลระนองมีการขยายการบริการที่ครบวงจร มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อรองรับแผนการพัฒนาผลักดันให้จ.ระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก จากเดิมที่เป็นเมืองรอง โดยจะใช้เรื่องสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อน สู่ระนองเองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำในภูมิภาค

   นายสาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า  จังหวัดระนองมีสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลกระบุรี โรงพยาบาลกะเปอร์ โรงพยาบาลละอุ่น โรงพยาบาลสุขสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 46 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 2,943 คน จากการขยายตัวของระบบบริการสาธารณสุขและการเพิ่มของประชากรในจังหวัดระนอง ทำให้การบริการของโรงพยาบาลระนองมีความแออัด คับแคบ ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอย ทำให้การขยายอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบริการประชาชนทำได้ยาก จึงเกิดปัญหาพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนองต้องเพิ่มศักยภาพและรองรับการให้บริการดูแลระบบสุขภาพของประชาชนจังหวัดระนองและกลุ่มประชากรต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ โดยขอใช้พื้นที่ของแขวงทางหลวงระนอง กระทรวงคมนาคมได้ส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง จำนวน 16 ไร่ 6 งาน ให้กับโรงพยาบาลระนอง ซึ่งโรงพยาบาลระนองได้วางแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น อาคารเอ็กซเรย์ 3 ชั้น ศูนย์บำบัดรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ อาคารบริการระดับปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการกับประชาชนชาวระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น