อนุทิน  ควง ศักดิ์สยาม ลงระนอง มอบพื้นที่แขวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนองขยายรับบริการ

อนุทิน  ควง ศักดิ์สยาม ลงระนอง มอบพื้นที่แขวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนองขยายรับบริการ

ระนอง-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดระนองและรับมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนองให้โรงพยาบาลระนอง

วันนี้(6 กย. 63) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์จิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายศราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม์ พรหมศร

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมรับมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนองให้โรงพยาบาลระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ พร้อมบรรยายสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนอง

จังหวัดระนองมีสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลกระบุรี โรงพยาบาลกะเปอร์ โรงพยาบาลละอุ่น โรงพยาบาลสุขสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 46 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 2,943 คน

จากการขยายตัวของระบบบริการสาธารณสุขและการเพิ่มของประชากรในจังหวัดระนอง ทำให้การบริการของโรงพยาบาลระนองมีความแออัด คับแคบ ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอย ทำให้การขยายอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบริการประชาชนทำได้ยาก จึงเกิดปัญหาพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนองต้องเพิ่มศักยภาพและรองรับการให้บริการดูแลระบบสุขภาพของประชาชนจังหวัดระนองและกลุ่มประชากรต่างด้าว ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่

โดยขอใช้พื้นที่ของแขวงทางหลวงระนอง กระทรวงคมนาคมได้ส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง จำนวน 16 ไร่ 6 งาน ให้กับโรงพยาบาลระนอง ซึ่งโรงพยาบาลระนองได้วางแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น อาคารเอ็กซเรย์ 3 ชั้น ศูนย์บำบัดรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ อาคารบริการระดับปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการกับประชาชนชาวระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น