จังหวัดระนอง ร่วมทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจรับมือผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล

จังหวัดระนอง ร่วมทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจรับมือผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล

ระนอง-(1ก.ย.63) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง/ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นาวาเอกภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา นาวาเอก พรพรหม สกุลเต็ม รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกณัฏฐ์ จรัสกุล หัวหน้าศูนย์ควบคุมท่าเรือระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนอง ร่วมทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจรับมือผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล โดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

พร้อมสร้างภาวะการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการป้องกันการหลบหนีข้าเมืองให้กับประชาชนตามพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมือง รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ ศูนย์บัญชาการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา น บก. ศปชล.ทม. ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาลเมียนมาได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมให้ประชาชนอยู่กับบ้าน(Stay at home) ในทุกเมืองของรัฐยะไข่ จนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและนำมาซึ่งการอพยพหรือหลบหนีเข้าสู่ประเทศข้างเคียงรวมถึงประเทศไทย เพื่อให้การป้องกันสกัดกั้น และตรวจสอบการอพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประชาชนชาวเมียนมา

รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ที่อาจจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เข้ามาภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา ศรชล.จังหวัดระนอง และศูนย์ควบคุมท่าเรือระนอง ศคท.จังหวัดระนอง ศรชล.ภาค 3 ,หน่วยเรือปฏิบัติการในพื้นที่ กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งบูรณาการกำลังในพื้นที่จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ตรน.ระนอง ,ตม.ระนอง จึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อประสานการปฏิบัติ ในการ

สกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเมียนมา โดยร่วมดำเนินการสกัดกั้น/ควบคุมการปฏิบัติการเข้า –ออกของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและเรือสินค้ารวมทั้งเรือประเภทอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น