ระนอง เข้มจัดชุดลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนเฝ้าระวังแรงงานพม่าลักลอบเข้าเมือง

ระนอง เข้มจัดชุดลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนเฝ้าระวังแรงงานพม่าลักลอบเข้าเมือง

ระนอง- นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการที่ทางกระทรวงมหาดไทยสั่งด่วน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค ป้องกันโควิด-19 ระลอก 2 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดที่สุด

สำหรับในส่วนของจังหวัดระนอง ตนได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระนอง  ทหารเรือ  และนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอของ จ.ระนอง  เพื่อรับมาตรการไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจ.ระนองจะคุมเข้มแนวชายแดนในทุกจุดทั้งทางบก และทางทะเล 100 %   โดยเริ่มจาก จนท.ทหาร จนท.ตชด. จัดชุดลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนเพิ่มความถี่ และครอบคลุมในทุดจุดของพื้นที่แนวชายแดน  ในส่วนของฝ่ายปกครอง  พลเรือน ราษฏร ให้นายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ  สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด อปพร.อาสาสมัครชุมชนหมู่บ้าน ออกมาตรึงกำลังในทุกพื้นที่ตลอดแนวชายแดน

โดยเฉพาะจุดพื้นที่ที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน   พร้อมเร่งสร้างรับรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านชายแดน คอยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดน  ส่วนทางทะเล ได้ประสานไปยังทัพเรือภาคที่ 3 ให้นำเรือตรวจการเข้ามาสนับสนุนการตรวจลาดตระเวนตลอดตามแนวชายแดน รวมทั้งการบูรณาการกับเรือตรวจการณ์ชายฝั่งของหน่วยงานต่างๆที่ประจำการอยู่   ส่วนการขนส่งสินค้าให้กลับมาใช้มาตรการเดิมนั่นคือยังสามารถขึ้นลงสินค้าได้แต่คนประจำเรือไม่สามารถขึ้นมาบนฝั่ง และรอควรที่จะจอดอยู่ท่าเรือไม่นานเกิน 7 ชม.

.ทางจังหวัดได้รับการเน้นย้ำจากกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมา จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดระนอง และจังหวัดราชบุรี ให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1) การเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางการเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

SONY DSC

2) บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน ซึ่งหากพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น