จังหวัดระนองส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมากลับภูมิลำเนา 28 คน

จังหวัดระนองส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมากลับภูมิลำเนา 28 คน

ระนอง- 26 ส.ค.2563 ณ สถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ทำการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 28 คน กลับภูมิลำเนาที่ประเทศเมียนมา หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการช่วยเหลือทางคดี และได้รับการยืนยันพิสูจน์สัญชาติเมียนมา กลับภูมิลำเนา โดยได้มีการส่งมอบและรับตัวที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 จังหวัดตาก กำหนดเดินทางในวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2563 นี้

โดยทางสถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง  ได้ให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาลการบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจ การศึกษา การอบรมและให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ การคุ้มครองความปลอดภัย ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทำงานบริการชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อซ้ำอีก ส่วนค่าสินไหมทดแทนหลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จะจัดส่งให้ในภายหลัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ร่วมกับลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และกำลังประสานกับมาเลเซีย เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่องของข้อมูลผู้เสียหาย การคุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู การส่งกลับอย่างปลอดภัย และการขยายผลเพื่อป้องกันปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง