X

ชาวระนองเฮ! จุรินทร์ เคาะ 4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจเมืองชายแดน

ชาวระนองเฮ! จุรินทร์ เคาะ 4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจเมืองชายแดน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ควงผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ พบปะหอการค้าภาคเอกชนระนอง รับทราบปัญหาพร้อมเร่งขับเคลื่อน 4 ประเด็นเร่งด่วนฟื้นเศรษฐกิจจังหวัดระนองเขตพื้นที่ชายแดน

ระนอง-15 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการประชุมกับหอการค้าและภาคธุรกิจจังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด สำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจที่6 และ กระทรวงพาณิชย์  เมื่อบ่ายวันที่ 14 สิงหาคม 2563  โดยมีข้อสรุป 4 ประเด็นเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คือ

1. ส่งเสริมระนองเป็นประตูการค้า สู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือ กรอบความร่วมมืออ่าวเบงกอล  ซึ่งประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย เมียนม่า ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และไทย  โดยภายหลังสถานการณ์โควิด ก็จะจัดทริปส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยใช้ระนองเป็นฐานการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและ การส่งออก  รวมทั้งเปิด โอกาสให้ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพของ ระนองได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าและบริการในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งให้ภาคการผลิตและบริการของจังหวัดระนองได้รวมกลุ่มกันเพื่อรับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ ด้านการค้าแบบ ”อี-คอมเมิร์ซ” ที่เน้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

2.ให้กระทรวงการต่างประเทศได้เร่งรัดการเจรจาเรื่องเขตน่านน้ำทำการประมงไทย-เมียนม่าให้มีความชัดเจน  เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีเพราะข้อกล่าวอ้างเรื่องการรุกล้ำน่านน้ำทำการประมง 3.มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการออกกฎกระทรวง โอนที่ 520 ไร่บริเวณปากอ่าวให้กรมธนารักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่เคยเช่าที่ดินจากกรมป่าไม้เดิม ให้สามารถเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์แทนได้และ 4.มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เร่งรัดสั่งการให้การยางฯได้เร่งจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ถือบัตรสีชมพู ที่ยังค้างอยู่จำนวนเกือบ 5,000 ราย ตามนโยบายประกันรายได้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

โดยการประชุมมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  คณะผู้บริหารจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพาณิชย์   เข้าร่วมรับมอบงานและติดตามโยบาย เช่น นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัยโภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต6 นายวิชัย โภชนกิจ  อธิบดีกรมการค้าภายใน  นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

 

และรองอธิบดีจากทุกกรมของกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทรวงพาณิชย์  และ นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์  นายสมเกียรติ ชิดเอื้อ ตัวแทนประชาชน จังหวัดระนอง  ซึ่งในการประชุมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับให้ติดตามนโยบายที่มอบและรายงานทุกระยะอย่างใกล้ชิด ด้วย

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง