X

เปิดเทอม NEW  NORMAL โรงเรียนระนองคึกคัก นร.บ่นอุบเหงาคิดถึงเพื่อนอีกครึ่งชั้น

เปิดเทอม NEW  NORMAL โรงเรียนระนองวันแรกคึกคัก นร.บ่นอุบเหงาคิดถึงเพื่อนอีกครึ่งชั้น

ระนอง-  นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าจากการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 27/2563 และประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดระนอง (ศปก.จ.ระนอง)เพื่อพิจารณาข้อมูลประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานฯ ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดจังหวัดระนอง นายอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์โรคโคโรน่า 201- หรือโควิด -19 ระดับประเทศและจังหวัดระนอง มาตรการคลายล็อกเฟส 5 จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปผลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ จ.ระนองที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค 2563 จังหวัดระนองมีความพร้อมสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติทุกโรงเรียนที่ผ่านเกณณ์การประเมินความพร้อมสีเขียว จ.ระนอง 115 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด

ส่วนสิ่งสำคัญที่สุดในการเปิดภาคเรียนนอกจากการศึกษาแล้วคือความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต้องมาเป็นที่หนึ่ง ทางทุกภาคส่วนกำหนดมาตรการต่างๆ พร้อมสร้างความเข้าใจครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- COVID-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู NEW  NORMAL ผู้ปกครองมั่นใจ เด็กๆ ปลอดภัย  โดยการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อลกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  และกำหนดหลักการปฏิบัติการเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน รับมือโควิด-19 ดังนี้

1.ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนตามจุดรับ-ส่งที่กำหนดเท่านั้น 2.ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าและรักษาระยะห่างเสมอ 3.นักเรียนและครูทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาฯ และนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยเช่นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบให้หยุดเรียน และนำนักเรียนพบแพทย์ทันที  5.ผู้ปกครองที่มาธุระติดต่อกับทางโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจ ณ จุดคัดกรอง ก่อนทุกครั้ง

 

ในขณะที่บรรยากาศในชั้นเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากการเรียนการสอนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการหลายอย่าง ทั้งการเว้นระยะห่าง การลดจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนลงครึ่งหนึ่งในแต่ละรอบการเรียนทำให้นักเรียนไม่สามารถที่จะเล่นหรือคุยกับเพื่อนได้ตามปกติ อีกทั้งต้องอยู่ห่างกันจึงทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ในขณะที่เด็กบางคนถามถึงเพื่อนๆที่ยังไม่มาว่าหายไปไหนจะมาเรียนเมื่อไหร่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง