สสจ.ระนอง เตือนชาวบ้านแห่ท่องเที่ยว แน่น แออัด ใกล้ชิด เสี่ยงกระจายเชื้อ

สสจ.ระนอง เตือนชาวบ้านแห่ท่องเที่ยว แน่น แออัด ใกล้ชิด เสี่ยงกระจายเชื้อ

ระนอง-นายสาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 675 ราย  ดังนี้ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค 66 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย ค้นหาในชุมชน 154 ราย ผู้ที่เข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ 20 คน ผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 30 คน  และเฝ้าระวังในชุมชนโดยการตรวจน้ำลาย 400 ราย ไม่พบเชื้อรวม 645 ราย

นายแพทย์ สสจ.ระนอง

จังหวัดระนองมีการตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารพันธุกรรมโรคโควิด-19 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การค้นหาในชุมชน (Active Case Finding) ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย เฝ้าระวังในชุมชนโดยการตรวจน้ำลาย (Sentinel Surveillance) และผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง 5 จังหวัด รวม 675 ราย ไม่พบเชื้อ 645 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 30 ราย

ภาพจากแฟ้มภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่าจังหวัดระนองมีการคัดกรองและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การค้นหาในชุมชน  ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเขตติดต่ออันตราย เฝ้าระวังในชุมชนโดยการตรวจน้ำลาย  ผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง 5 จังหวัด รวม 675 ราย ไม่พบเชื้อ 645 ราย  รอผลตรวจทาห้องปฏิบัติการอีก 30 ราย สำหรับคนที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมารายใหม่ 2 ราย ที่ต้องเฝ้าระวังและกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐเป็นเวลา 14 วัน  โดยมี จนท.สาธารณสุขตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน พบไม่มีไข้ หรืออาการแสดงอื่นๆ  ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 5 จังหวัดจะให้กักตัวที่บ้าน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรฐานของสาธารณสุขและมีทีมจิตอาสาโควิดเยี่ยมติดตาม

ภาพจากแฟ้มภาพ

 

นายสาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า    หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้จังหวัดต่างๆมีการผ่อนปรนมาตรการ สู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมาพบว่าขณะนี้ได้มีประชาชนจำนวนมาก ออกจากบ้านเดินทางท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างคึกคัก และเป็นจำนวนมาก พบ มีการรวมกลุ่ม แออัด ใกล้ชิดกัน จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกคน พึงระลึกตัวเอง อยู่เสมอและเตือนตนเองว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ทั้งในชีวิตประจำวัน และการท่องเที่ยว การเดินทาง  และพฤติกรรมต่างๆตามวิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด จะต้องปฏิบัติตนเองที่ไม่เสี่ยงและไม่นำไปสู่การเป็นผู้ที่เสี่ยงที่จะแพร่กระจายของเชื้อโรคให้กลับมาระบาดอีกครั้ง

ภาพจากแฟ้มภาพ

ทั้งนี้ทุกคนต้องสร้างวินัยตนเองใหม่ดังเช่นที่เคยทำได้ดีมาแล้วในครั้งช่วงก่อนหน้านี้ จนสามารถเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ประชาชนต้องตระหนักตามมาตรการหลักในการสกัดการแพร่ระบาดของโรคที่สำคัญคือความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และทิ้งระยะห่างกัน ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวต้องสะอาด โดยเฉพาะ ส้วมสาธารณะที่ต้องสะอาด ต้องปรับปรุง และดูแลเป็นพิเศษ และตัวนักท่องเที่ยวเองต้องรับผิดชอบ ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาในการท่องเที่ยว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น