จังหวัดระนอง มีมติคลายล็อกระยะที่ 3 เข้า-ออกจังหวัดได้ มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563

จังหวัดระนอง มีมติคลายล็อกระยะที่ 3 เข้า-ออกจังหวัดได้มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563

ระนอง-( 31 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 23/2563 โดยมีพรเทพ ผ่องศรี และนายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดระนอง นายอำเภอ นายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่ง รมต.มหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและไม่ประมาท ทั้งการรักษาระยะห่างสังคมในทุกสถานที่ การรักษาสุขอนามัย รวมถึงการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดและงบช่วยเหลือต่างๆทั้งของส่วนราชการและส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองได้มีมติผ่อนปรนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคติดต่อจากส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย โดยประเมินจากสถานการณ์ภาพรวมของทั้งประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดของจังหวัดระนอง ครั้งที่ 23/2563 ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 คลายล็อคการเข้าพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดระนอง หรือเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดระนองเดินทางเข้ามาในจังหวัดไม่ต้องกักตัว-ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ยกเว้นมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัดเสี่ยง จังหวัดภูเก็ต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ไม่ต้องถูกกักตัวและไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ต้องลงทะเบียนฐานข้อมูลในระบบ Thai QM และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะเดินทางเข้ามาติดต่อเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร มีผลประกาศใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยการนำแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เข้าไปเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประวัติบุคคลในแต่ละสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดสถานบริการทุกแห่ง เช่นสถานประกอบการโรงแรม สระว่ายน้ำ สปาและสนามฟุตซอล ฟิตเนส เป็นต้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง