ผู้ปกครองระนองแห่ติดจานดาวเทียม ปรับสปีดเน็ต เตรียมพร้อมให้บุตรหลานเรียนออนไลน์

ผู้ปกครองระนองแห่ติดจานดาวเทียม ปรับสปีดเน็ต เตรียมพร้อมให้บุตรหลานเรียนออนไลน์

ระนอง-นายมนตรี  สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล จ.ระนอง  กล่าวว่าในวันนี้ 23 พ.ค. 2563 ทางโรงเรียนอนุบาลระนองได้ออกอากาศไลฟ์สดทางช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจการเรียนออนไลน์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยนายมนตรีกล่าวว่าการเรียนออนไชน์ ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตของคนในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่งการศึกษา

การศึกษาออนไลน์ที่เป็นแผนงานที่จะเข้ามาช่วยการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่สังคมยังต้องทิ้งระยะห่างจากกัน โดยใช้พื้นฐานของการศึกษาดาวเทียมทางไกลที่มีก่อนหน้าเป็นฐานหลัก ส่วนทางโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นำมาต่อยอดในรูปแบบต่างๆ ตามที่กำหนด

แต่ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องมีกรอบสำคัญ 5 ประการคือ 1.ต้องสร้างความเข้าใจ 4 ฝ่ายที่จะต้องเข้าใจตรงกันคือ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 2.นร.จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 3.วิธีที่ใช้ต้องเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 4.ต้องเป็นไปตามมาตรการแห่งรัฐเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 5. รูปแบบการเรียนออนไลน์ การศึกษาทางไกลต้องผ่านการประเมิน เพื่อนำไปสู่การใช้จริงจ่อไป

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง และรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลระนอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กล่าวว่า จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ให้เปิดเรียนระบบออนไลน์ในระดับประถมศึกษา พบว่าในส่วนของพื้นที่ จ.ระนอง ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มระบบในวันนี้ เนื่องจากพบว่าจากการที่มีการสำรวจข้อมูลก่อนหน้าพบว่าศักยภาพของเด็กนักเรียนมีหลายกลุ่มแตกต่างกันมาก และเหลื่อมล้ำกันมาก บางคนมีความพร้อมทุกอย่างแต่เป็นส่วนน้อย

แต่กลุ่มที่เหลือส่วนใหญ่จะไม่มีความพร้อม และบางกลุ่มไม่มีความพร้อมในด้านใดๆ เลย ซึ่งน่าเป็นห่วงและเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกให้ทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน พร้อมกันได้โดยในขณะนี้พบว่าผู้ปกครองหลายคนมีความเคลื่อนไหวในการที่จะสนับสนุนด้านการสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้เช่นการติดตั้งจานดาวเทียม ซึ่งเป็นจานดำที่ใน จ.ระนองจะไม่มีปัญหาสัญญาณในช่วงหน้าฝน

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์บ้านที่เพิ่มความเร็วหรือประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากยังมีการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ลำพง เพื่ออำนวยความสะดวกและบุตรหลานที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากจะเรียนรู้ แม้จะไม่ใช่ห้องเรียนรที่โรงเรียนก็ตาม โดยพบว่าหลายบ้านพยายามจัดพื้นที่ให้เป็นบรรยากาศของชั้นเรียน ส่วนครอบครัวนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมใดๆ เลยนั้นพบว่ามีส่วนน้อยซึ่งทุกฝ่ายจะเข้าช่วยเหลือได้ไม่ยาก

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น