ท่องเที่ยวจังหวัดระนองจัดเสวนาก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

ท่องเที่ยวจังหวัดระนองจัดเสวนาก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น
ระนอง- นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาการเตรียมพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในพื้นที่ จ.ระนองและทะเลอันดามัน โดยมีนางกรรณิกา เอี๊ยวตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนทุกสาขาอาชีพในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 80 คน
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดเสวนาการเตรียมพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองทุกแขนงก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ตำรวจน้ำระนอง ขนส่งจังหวัดระนอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง//////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น