X

ผวจ.ระนองมอบถุงยังชีพประชาชน พื้นที่เกาะ  “สุขใจที่ได้ให้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด19”

ผวจ.ระนองมอบถุงยังชีพประชาชน พื้นที่เกาะ  “สุขใจที่ได้ให้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด19”

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้มอบสิ่งของถุงยังชีพและไข่ไก่ ให้แก่ประชาชนตามกิจกรรมโครงการ “สุขใจที่ได้ให้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เริ่มจากนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามกิจกรรมโครงการ “สุขใจที่ได้ให้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 “ จำนวน 25 ราย

จากนั้น เวลา ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพและไข่ไก่ ให้แก่ประชาชนรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่ เกาะคณฑี ตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง จำนวน 62 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนและประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ให้รักษาวินัยในการ ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากทุกครั้งไปในที่สาธารณะ ไม่ไปในที่เสี่ยง รวมถึงสร้างความตระหนักด้านสุขวิทยา ต่อตนเองและครอบครัว และขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค

พร้อมทั้งขอบคุณที่ทางคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) และภาคเอกชนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับภาคราชการ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับประชาชนในวันนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง