จังหวัดระนอง ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าชายเลน 5,000 ต้น เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ

จังหวัดระนอง ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าชายเลน 5,000 ต้น  เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ

ระนอง  (10 พฤษภาคม 2563) นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ จำนวน 5,000 ต้น ณ  พื้นที่ป่าชายเลนหมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ตรวจยึดทวงคืนตามนโยบายทวงคืนผืนป่าชายเลน ที่คดีสิ้นสุดแล้ว มีการรื้อถอนทำลายและขุดปรับพื้นที่ให้น้ำทะเลท่วมถึงเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษา

ปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กำหนดให้ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดระนอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ,7, 8 และอีกหลายหน่วยงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้นในวันนี้ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ 10 ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลนที่นำมาปลูกเป็นชนิดพันธุ์ไม้โกงกางใบใหญ่ และจิกทะเล จำนวน 5,000 ต้น

 

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง