ประมงวิกฤติหนักพิษโควิดทำแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ เร่งควานหา 50,000 ตำแหน่งทดแทน

ประมงวิกฤติหนักพิษโควิดทำแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ เร่งควานหา 50,000 ตำแหน่งทดแทน

ระนอง—-นายพิทูร  ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ออกประกาศรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคประมงทะเล  พร้อมเผยว่าปัจจุบันภาคการประมงทะเลยังต้องการใช้แรงงานจำนวนกว่า 50,000 อัตรา เช่นตำแหน่งนายท้ายเรือ/นายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ เป็นต้น โดยกำหนดค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับเป็นไปตามกฏหมายกำหนด

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการประมงทะเล ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการตลาด และการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองจึงออกประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแรงงานไทยหรือแรงงานที่ไม่มีงานทำอันเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวมาทำงานในกิจการประมงทะเล ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ว่างงานได้เลือกประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทย  ประสานงานโดยตรงวหมายเลขโทรศัพท์ 02-452-0571-2 หรือทาง thailisheries@windowslive.com

นายนิตย์   อุ่ยเต็กเค่งรองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  เปิดเผยว่า ทางภาคเอกชนใน จ.ระนอง กำลังเป็นห่วงและกังวลมากที่สุดคือปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการเคลื่อนย้ายของแรงงาน ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในไทยมาก​ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ประกอบกับยิ่งขณะนี้มีปัญหาผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดโลก สงครามการค้า การกีดกันทางการค้า ที่ทำให้ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ โรงงานเกี่ยวกับส่งออกประสบวิกฤติปัญหาจนมีการปิดกิจการ หรือเลิกจ้างแรงงาน อาจจะเร่งเร้าให้วิกฤติปัญหาแรงงานรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้

อีกทั้งแรงงานที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน​ เริ่มพัฒนาฝีมือแรงงานตนเอง และบางส่วนเริ่มทยอยกลับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้แรงงานประเภทไร้ฝีมือเริ่มขาดแคลนอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่แรงงานที่เข้ามาทำงานในไทยเป็นเวลานาน และอาจถูกเลิกจ้างจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่กระทบ และสงครามการค้า อาจทำให้แรงงานจำนวนมากตัดสินใจกลับประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการที่ปิดโรงงานทั้งในไทยและหลายประเทศจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุน ค่าแรงต่ำเพื่อสู้กับการแข่งขันทางการค้า การกลับไปเตรียมตัวในประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากขึ้นของแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานจากพม่า ซึ่งที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมประมงต่างประสบวิกฤติปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น