X

ชื่นชม จนท./ อสม.ระนอง “เคาะประตูบ้าน สานพลังใจ ต้านภัยโควิด-19”

ชื่นชม จนท./ อสม.ระนอง “เคาะประตูบ้าน สานพลังใจ ต้านภัยโควิด-19”

ระนอง-นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง,นายสุเทพ ธนชาติบรรจง สาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองระนอง ,หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. ระนอง , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางริ้น , ผอ. รพ.สต. มิตรภาพ พร้อมด้วย ทีม MCATT และ อสม.มิตรภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัว 14 วัน ในพื้นที่ชุมชนระนองพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น จำนวน 3 หลัง

ทางคณะเยี่ยมติดตาม ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติระหว่างการกักตัว 14 วัน พร้อมรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งให้กำลังใจ อสม. ในพื้นที่ด้วยครับ

นายสุเทพ ธนชาติบรรจง สาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง กล่าวว่าได้มอบหมายให้ ทีมเจ้าหน้าที่ และอสม. รพ.สต.บางริ้น ร่วมกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลบางริ้น ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมรณรงค์ใส่หน้ากาก และแจกหน้ากากให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางริ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง