ระนองตรวจทำประวัติ “โควิด-19”ก่อนเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดระนอง

ระนองตรวจทำประวัติ “โควิด-19”ก่อนเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดระนอง

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระผู้ว่าฯระนอง นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์นายอำเภอกระบุรี พร้อมสาธารณะสุขอำเภอ ร่วมกันสนธิกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพโดยรถทัวร์และรถส่วนตัวบนถนนเพชรเกษม ณ.ด่านตรวจทหารศิลาสลักจปร.(เขตต่อแดนชุมพร-ระนอง) อยู่ในพื้นที่ ต.จปร. อกระบุรี จ.ระนอง ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส”โควิด-19″ ด้วยการวัดอุณภูมิร่างกาย ,บันทึกทำประวัติการรายชื่อในการเดินทางจากบัตรประชาชน,ฉีดพ่นสเปย์ค่าเชื้อ”โค-วิด19″

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า        เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : covid -19)และมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดระนองไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคฯ เพิ่มเติม โดยให้แต่ละอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรค ระดับตำบลและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครจะต้องแจ้งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทราบและจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง 2.จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดผู้อื่นในที่ทำงานหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ /ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกันผู้อื่น

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง  หากมีใข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น