ระนอง สั่งคุมเข้ม แต่ไม่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล

ระนอง สั่งคุมเข้ม แต่ไม่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล

ระนอง-(22 มีนาคม 2563) เวลา 10.30 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี นายอนุสร  ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  ผอ.โรงพยาบาลจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า        เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : covid -19)และมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดระนองไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคฯ เพิ่มเติม โดยให้แต่ละอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรค ระดับตำบลและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครจะต้องแจ้งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทราบและจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2.จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดผู้อื่นในที่ทำงานหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ /ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกันผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง  หากมีใข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

นพ.สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า ยังไม่ถึงขั้นกักตัวแต่ให้แยกสังเกตุอาการ ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นๆ ยกเว้นมีอาการให้รีบแจ้งจนท. ในพื้นที่ทันที

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น