คนระนองหนุน “ LOCKED  DOWN” ”ฆ่าไวรัส“เรายอมเจ็บเพื่อจบ

คนระนองหนุน “ LOCKED  DOWN” ”ฆ่าไวรัส “เรายอมเจ็บเพื่อจบ”

ระนอง- จากการที่เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยวาระที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้จังหวัดระนองยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากจังหวัดอื่นๆมาสู่จังหวัดระนอง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับโดยได้มีการขอมติในที่ประชุมโดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง

ทุกภาคส่วนทําความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์จะที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาการดําเนินการ ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสาธารณสุข 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 3. ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 4. ด้านการต่างประเทศ 5.ด้านมาตรการ ป้องกัน และ 6.ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

มติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองเห็นชอบให้สถานบริการทุกอำเภอในจังหวัดระนอง หยุดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ซึ่งรวมถึง โรงภาพยนตร์-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิดกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น การตะโกน เชียร์ สัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น สนามกีฬากลาง สนามมวย โรงละครและโรงภาพยนตร์

 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่าจากการที่ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกคนพร้อมใจกันที่จะรับผิดชอบร่วมกันกับประชาชนทุกคน “ยอมเจ็บเพื่อจบ” จึงตัดสินใจที่จะปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมา จ.ระนองทั้งหมด ยกเว้นด่านถาวรที่ต.ปากน้ำ เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังอนุโลมให้ชาวไทยและชาวเมียนมาข้ามฟากได้ แต่จะมีการเข้มงวดสูงสุดในการตรวจคัดกรองในการผ่านเข้า-ออก

ส่วนการควบคุมทางบก จังหวัดระนองมีจุดเข้า-ออกจังหวัดใกล้เคียงใน 3 ช่องทางหลักประกอบด้วยด่านหินสลัก ต.จ.ป.ร.อ.กระบุรี จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.ชุมพร  ด่าน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.พังงา และด่าน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.ชุมพร โดยทั้ง 3 ด่านจะควบคุมตามมาตรการอย่างเข้มงวดที่สุดในการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชน และขอย้ำกับประชาชนชาวระนองทุกคนว่า อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินชีวิตประจำวันบ้าง  แต่ เรา“ยอมเจ็บ เพื่อจบ”จะดีกว่า

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายจตุพจน์ ออกมาแถลงข่าวว่าตนไม่ได้สั่งปิดเมืองแต่อย่างใด แต่ปิดเพียงบางส่วนพร้อมกล่าวโทษผู้ไม่ประสงค์ดีที่พาดหัวข่าวว่าระนองปิดเมือง

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนองจึงเดินทางลงพื้นที่ สอบถามชาวบ้านโดยสุ่มในหลายพื้นที่ ประกอบด้วยชาวบ้านบนเกาะสินไห ชาวบ้านเกาะพยาม ชาวบ้านต.ปากน้ำ ชาวบ้าน ต.บางนอน ชาวบ้าน ต.บางริ้นที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดพบว่า ชาวบ้านเกือบทุกคนบอกว่าพอใจ และอยากจะให้ทำอะไรให้เด็ดขาดจริงๆ เรื่องไวรัสจะได้จบๆ และให้ทำจริงจัง ชาวบ้านพร้อมร่วมมือ และยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

เพราะพวกเราหมายถึงชาวบ้านก็ยอมเจ็บเพื่อจบ เช่นกัน  ในขณะที่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะกล่าวให้ข้อมูลว่าการดำเนินงานบางส่วนไม่เป็นไปตามประกาศ ยังไม่เข้มข้นจริงๆ มีจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงคือการตรวจคัดกรองรถตู้โดยสารพบว่า จนท.ดักตรวจคัดกรองเฉพาะคนขบรถตู้ ส่วนผู้โดยสารไม่ได้เข้มงวดแต่ประการใด

คนขับรถตู้โดยสารระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่าตนสอบถามทราบจาก จนท.ว่ามีหน้าที่แค่คนขับรถ ส่วนผู้โดยสารไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่หน่วยงานใด คนขับรถตู้จึงไม่สบายใจเพราะเห็นว่าอาจจะเป็นช่องว่างได้ ส่วนกรณีที่ปิดด่านชายแดนพบว่ายังปิดไม่จริงยังมีช่องโหว่ให้เห็น  รวมทั้งรถบรรทุกสินค้าที่เข้ามาใน จ.ระนองเป็นจำนวนมากในช่วงนี้อาจเป็นเหตุให้นำเชื้อไวรัสมาแพร่ระบาดในพื้นที่ได้เช่นกันเพราะขับผ่านหลายพื้นที่ที่มีคนติดเชื้อ เมื่อผ่านเข้ามายัง จ.ระนองมีแค่คัดกรองคนขับรถบรรทุกแต่ไม่ได้ฉีดน้ำยาล้างรถและล้อขอรถที่อาจติดปนเปื้อนมา

บรรยากาศเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 21  มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา  ด่าน ตม.ระนอง ยังมีการเดินทางเข้าออกปกติ

ภายหลังจาก เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 มีคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 596/2563  เรื่องระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองเป็นการชั่วคราว  ยกเว้นการเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร ระนอง-เกาะสอง บริเวณช่องทางท่าเทียบเรือสะพานปลา  จึงทำให้บุคคลที่จะเดินทางเข้าออกประเทศจากจุดผ่านแดนอื่นๆ มาใช้ท่าเรือสะพานปลา ด่าน ตม.ระนอง เพียงท่าเดียว

เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 21 มี.ค.63      ด่านถาวรท่าเทียบเรือสะพานปลา ปากน้ำระนอง  ก็มีเรือที่ใช้ท่าศุลกากร และท่าเรือแกรนด์อันดามัน  เข้าออกตามเวลาปกติ  มีเพียงพนักงานโรงแรมจากเกาะสนและเกาะคู่  เป็นส่วนใหญ่ ที่มากับเรือในช่วงค่ำ  ส่วนบรรยากาศบนเกาะเงียบเหงา  เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ  จากความกลัวโรคไวรัสระบาด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น