ระนอง ประกาศปิดเมือง ปิดด่าน สู้โควิด-19 ผวจ.ลั่น “ยอมเจ็บเพื่อจบ” ชาวบ้านเฮลั่น

ระนอง ประกาศปิดเมือง ปิดด่าน สู้โควิด-19 ผวจ.ลั่น “ยอมเจ็บเพื่อจบ” ชาวบ้านเฮลั่น

เซฟตี้โซนระนอง พื้นที่ชายแดน ทางบก ทางทะเล

 

ระนอง- วันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประกาศปิดช่องทางด่านชายแดนไทย-เมียนมา

โดยวาระที่ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้จังหวัดระนองยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากจังหวัดอื่นๆมาสู่จังหวัดระนอง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับโดยได้มีการขอมติในที่ประชุมโดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ทุกภาคส่วนทําความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์จะที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาการดําเนินการ ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสาธารณสุข 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน 3. ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน 4. ด้านการต่างประเทศ 5.ด้านมาตรการ ป้องกัน และ 6.ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

มติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองเห็นชอบให้สถานบริการทุกอำเภอในจังหวัดระนอง หยุดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ซึ่งรวมถึง โรงภาพยนตร์-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิดกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น การตะโกน เชียร์ สัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น สนามกีฬากลาง สนามมวย โรงละครและโรงภาพยนตร์ รวมทั้งโรงเรียน สถานที่กวดวิชา

เซฟตี้โซนระนอง เต็มที่ ผวจ.ลั่นยอมเจ็บเพื่อจบขอชาวระนองร่วมมือและอดทน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่าจากการที่ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกคนพร้อมใจกันที่จะรับผิดชอบร่วมกันกับประชาชนทุกคน “ยอมเจ็บเพื่อจบ” จึงตัดสินใจที่จะปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมา จ.ระนองทั้งหมด ยกเว้นด่านถาวรที่ต.ปากน้ำ เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังอนุโลมให้ชาวไทยและชาวเมียนมาข้ามฟากได้ แต่จะมีการเข้มงวดสูงสุดในการตรวจคัดกรองในการผ่านเข้า-ออก

จังหวัดระนองมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ดังนี้ 1. จุดผ่านแดนถาวร ระนอง – เกาะสอง กำหนดช่องทางเข้า – ออก ไว้ 4 จุด ได้แก่1) ท่าเทียบเรือสะพานปลาตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน2) ท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จำกัดตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน4) ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนองบริเวณบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน2. จุดผ่อนปรน บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เวลาเปิด – ปิด 08.00 – 16.00 น. ของทุกวัน

เราจะยืนหยัดไปด้วยกันเพื่อชาวระนอง

ส่วนการควบคุมทางบก จังหวัดระนองมีจุดเข้า-ออกจังหวัดใกล้เคียงใน 3 ช่องทางหลักประกอบด้วยด่านหินสลัก ต.จ.ป.ร.อ.กระบุรี จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.ชุมพร  ด่าน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.พังงา และด่าน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ติดต่อกับ จ.ชุมพร โดยทั้ง 3 ด่านจะควบคุมตามมาตรการอย่างเข้มงวดที่สุดในการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชน และขอย้ำกับประชาชนชาวระนองทุกคนว่า อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินชีวิตประจำวันบ้าง  แต่ เรา“ยอมเจ็บ เพื่อจบ”จะดีกว่า

จากการดำเนินการดังกล่าว นักวิชาการ มหาวิทยาลัยชื่อดัง กล่าวว่า ถือว่าเป็นการปิดเมืองแบบไม่เต็มรูปแบบคือยังไม่ถึงกับล็อคดาวน์ ที่ห้ามคนเข้า คนออกจากเมือง 100% แต่รูปแบบการดำเนินการแบบ จ.ระนองนี้เรียกว่า ปิดเมืองเพื่อเคลียร์เมือง หมายถึงปิดสถานที่สำคัญ พื้นที่ล่อแหลมต่างๆ  เพื่อให้ จนท.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการควบคุม เกิดผลสำเร็จสูงสุด แต่ยังผ่อนปรนในการเดินทางเข้าออก แต่ก็เข้มงวดเหมือนสถานการณ์สงคราม ที่ต้องจำกัดอิสระ เสีรีภาพ สิทธิบางประการ ไม่ใช่สงครามด้านการทหารแต่เป็นสงครามกับเชื้อโรค

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไวรัสอันตรายของชาวโลกนั้นจำนวน 20 ราย  พบว่า ชาวบ้าน จ.ระนองทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนเต็มที่ หลายคนบอกว่าพร้อมที่จะปิดแบบ100% เพราะต้องการให้มีการแก้ปัญหาที่แท้จริง และชื่นชม ผวจ.ระนองที่มีความเด็ดขาดในการดำเนินการ ทำให้มั่นใจมากขึ้น นอนหลับสบายขึ้น ลดความวิตกกังวล  ส่วนความเสียหายนั้นชาวบ้านบอกว่าทุกวันนี้จะปิดหรือไม่ปิดประเทศชาติทั่วโลกก็เสียหายทุกอย่างแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้โรคหมดไปและประชาชน ชาวบ้านปลอดภัย ขอบคุณ ผวจ.ระนอง ที่กล้าตัดสินใจเพื่อชาวระนองอย่างแท้จริง ชาวบ้านกล่าวทิ้งท้าย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น