X

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

()

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

ระนอง-(6 มี.ค. 2563) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครจาก 5 อำเภอเข้าร่วม

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย หรือ อสก. คือประชาชนที่มีความสนใจและอาสาสมัครจากท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง

ให้ได้รับความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น หรือชุมชนของตน ในการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายมวลชน สามารถดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง และบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 5 อำเภอรวม 178 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระนอง บรรณาธิการ นสพ.เซ้าท์เทิร์นนิวส์ระนอง